Ranking banków działających w Polsce wg aktywów i kapitału własnego

Poniżej prezentujemy ranking największych banków działających w Polsce według sumy aktywów i kapitału własnego. Sprawdź gdzie najbezpieczniej ulokować oszczędności, na podstawie wyników finansowych polskich banków. Kapitał własny służy do wyznaczania współczynnika wypłacalności i jest niezwykle istotnym parametrem przy ocenie wiarygodności banków.

Suma aktywów oraz kapitał własny za rok 2011, zmiana r/r dotyczy zmiany 2011/2010.

Ranking największych polskich banków według sumy aktywów.

Miejsce Bank Aktywa [mln zł] Zmina r/r [%]
1 PKO Bank Polski 190 748,0 12,4
2 Bank Pekao SA 146 590,1 9,3
3 BRE Bank 98 875,6 9,8
4 ING Bank Śląski 69 723,4 8,1
5 BZ WBK 59 873,3 12,6
6 Getin Noble Bank 53 543,1 25,1
7 Bank Millennium 50 838,1 8,2
8 Kredyt Bank 42 003,1 -3,2
9 Citi Handlowy 41 542,0 13,2
10 Nordea Bank 35 325,1 42,3

Ranking największych polskich banków według kapitału własnego (współczynnik wypłacalności).

Miejsce Bank Kapitał własny [mln zł] Zmina r/r [%]
1 PKO Bank Polski 18 342,9 4,1
2 Bank Pekao SA 17 570,9 4,5
3 BRE Bank 8 048,8 16,5
4 BZ WBK 6 218,1 13,0
5 ING Bank Śląski 5 481,6 13,2
6 Bank Millennium 4 766,6 4,2
7 Citi Handlowy 4 074,3 -1,1
8 Getin Noble Bank 3 824,4 32,8
9 Kredyt Bank 3 755,1 5,4
10 Nordea Bank 2 348,1 16,4