PKO Bank Polski

powered by osCharts.com
Skarb Państwa40.99 %
Bank Gospodarstwa Krajowego10.25 %
Pozostali akcjonariusze48.76 %