Meritum Bank ICB

powered by osCharts.com
Innova Financial Holding S.a.r.l.53.00 %
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju22.00 %
WCP COOPERATIEF U.A.22.00 %
Pozostali akcjonariusze3.00 %