Bank Ochrony Środowiska

powered by osCharts.com
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)79.10 %
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe5.98 %
Pozostali akcjonariusze14.92 %